گواهی SSL

گواهینامه استاندارد DV

Domain Validation
برای یک دامنه
امن کردن آدرس با www و بدون www
امکان فعال سازی بر روی دامنه های
IR وجود ندارد

گواهینامه استاندارد DV

وِیژه دامنه های IR
برای یک دامنه
امن کردن آدرس با www و بدون www

گواهینامه WILDCARD

برای یک دامنه به همراه نامحدود زیر دامنه
قابل نصب بر روی سرورهای مختلف
امن کردن آدرس با www و بدون www

گواهینامه WILDCARD

برای یک دامنه به همراه نامحدود زیر دامنه
قابل نصب بر روی سرورهای مختلف
امن کردن آدرس با www و بدون www

گواهینامه شرکتی EV

گواهینامه EV
برای یک دامنه
امن کردن آدرس با www و بدون www