ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.com
450,000 ریال
1 سال
450,000 ریال
1 سال
450,000 ریال
1 سال
.net
460,000 ریال
1 سال
460,000 ریال
1 سال
460,000 ریال
1 سال
.org
540,000 ریال
1 سال
540,000 ریال
1 سال
540,000 ریال
1 سال
.info
490,000 ریال
1 سال
490,000 ریال
1 سال
490,000 ریال
1 سال
.in
410,000 ریال
1 سال
410,000 ریال
1 سال
410,000 ریال
1 سال
.tv
1,320,000 ریال
1 سال
1,320,000 ریال
1 سال
1,320,000 ریال
1 سال
.me
810,000 ریال
1 سال
810,000 ریال
1 سال
810,000 ریال
1 سال
.mobi
870,000 ریال
1 سال
870,000 ریال
1 سال
870,000 ریال
1 سال
.biz
470,000 ریال
1 سال
470,000 ریال
1 سال
470,000 ریال
1 سال
.name
410,000 ریال
1 سال
410,000 ریال
1 سال
410,000 ریال
1 سال
.co
1,050,000 ریال
1 سال
1,050,000 ریال
1 سال
1,050,000 ریال
1 سال
.asia
530,000 ریال
1 سال
530,000 ریال
1 سال
530,000 ریال
1 سال
.ws
1,030,000 ریال
1 سال
1,030,000 ریال
1 سال
1,030,000 ریال
1 سال
.us
360,000 ریال
1 سال
360,000 ریال
1 سال
360,000 ریال
1 سال
.bz
2,260,000 ریال
1 سال
2,260,000 ریال
1 سال
2,260,000 ریال
1 سال
.club
550,000 ریال
1 سال
550,000 ریال
1 سال
550,000 ریال
1 سال
.site
1,100,000 ریال
1 سال
1,100,000 ریال
1 سال
1,100,000 ریال
1 سال
.link
380,000 ریال
1 سال
380,000 ریال
1 سال
380,000 ریال
1 سال
.photos
720,000 ریال
1 سال
720,000 ریال
1 سال
720,000 ریال
1 سال
.pics
740,000 ریال
1 سال
740,000 ریال
1 سال
740,000 ریال
1 سال
.click
270,000 ریال
1 سال
270,000 ریال
1 سال
270,000 ریال
1 سال
.tech
1,870,000 ریال
1 سال
1,870,000 ریال
1 سال
1,870,000 ریال
1 سال
.online
1,360,000 ریال
1 سال
1,360,000 ریال
1 سال
1,360,000 ریال
1 سال
.co.ir
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.ac.ir
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.net.ir
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.org.ir
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.gov.ir
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.sch.ir
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.id.ir
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains