ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.com
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
.net
800,000 ریال
1 سال
800,000 ریال
1 سال
800,000 ریال
1 سال
.org
800,000 ریال
1 سال
800,000 ریال
1 سال
800,000 ریال
1 سال
.co
1,800,000 ریال
1 سال
1,800,000 ریال
1 سال
1,800,000 ریال
1 سال
.xyz
780,000 ریال
1 سال
780,000 ریال
1 سال
780,000 ریال
1 سال
.info
800,000 ریال
1 سال
800,000 ریال
1 سال
800,000 ریال
1 سال
.biz
840,000 ریال
1 سال
840,000 ریال
1 سال
840,000 ریال
1 سال
.in
690,000 ریال
1 سال
690,000 ریال
1 سال
690,000 ریال
1 سال
.tv
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
.me
1,100,000 ریال
1 سال
1,100,000 ریال
1 سال
1,100,000 ریال
1 سال
.us
590,000 ریال
1 سال
590,000 ریال
1 سال
590,000 ریال
1 سال
.club
990,000 ریال
1 سال
990,000 ریال
1 سال
990,000 ریال
1 سال
.asia
950,000 ریال
1 سال
950,000 ریال
1 سال
950,000 ریال
1 سال
.pro
950,000 ریال
1 سال
950,000 ریال
1 سال
950,000 ریال
1 سال
.co.uk
990,000 ریال
1 سال
990,000 ریال
1 سال
990,000 ریال
1 سال
.eu
690,000 ریال
1 سال
690,000 ریال
1 سال
690,000 ریال
1 سال
.name
690,000 ریال
1 سال
690,000 ریال
1 سال
690,000 ریال
1 سال
.ws
1,030,000 ریال
1 سال
1,030,000 ریال
1 سال
1,030,000 ریال
1 سال
.click
570,000 ریال
1 سال
570,000 ریال
1 سال
570,000 ریال
1 سال
.mobi
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.co.ir
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.ac.ir
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.net.ir
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.org.ir
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.gov.ir
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.sch.ir
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.id.ir
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains