ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.com
430,000 ریال
1 سال
430,000 ریال
1 سال
430,000 ریال
1 سال
.net
490,000 ریال
1 سال
490,000 ریال
1 سال
490,000 ریال
1 سال
.org
540,000 ریال
1 سال
540,000 ریال
1 سال
540,000 ریال
1 سال
.co
1,120,000 ریال
1 سال
1,120,000 ریال
1 سال
1,120,000 ریال
1 سال
.xyz
670,000 ریال
1 سال
670,000 ریال
1 سال
670,000 ریال
1 سال
.info
590,000 ریال
1 سال
590,000 ریال
1 سال
590,000 ریال
1 سال
.biz
580,000 ریال
1 سال
580,000 ریال
1 سال
580,000 ریال
1 سال
.in
560,000 ریال
1 سال
560,000 ریال
1 سال
560,000 ریال
1 سال
.tv
1,460,000 ریال
1 سال
1,460,000 ریال
1 سال
1,460,000 ریال
1 سال
.me
1,050,000 ریال
1 سال
1,050,000 ریال
1 سال
1,050,000 ریال
1 سال
.us
440,000 ریال
1 سال
440,000 ریال
1 سال
440,000 ریال
1 سال
.club
620,000 ریال
1 سال
620,000 ریال
1 سال
620,000 ریال
1 سال
.asia
630,000 ریال
1 سال
630,000 ریال
1 سال
630,000 ریال
1 سال
.pro
780,000 ریال
1 سال
780,000 ریال
1 سال
780,000 ریال
1 سال
.co.uk
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
.eu
580,000 ریال
1 سال
580,000 ریال
1 سال
580,000 ریال
1 سال
.name
570,000 ریال
1 سال
570,000 ریال
1 سال
570,000 ریال
1 سال
.ws
1,030,000 ریال
1 سال
1,030,000 ریال
1 سال
1,030,000 ریال
1 سال
.click
570,000 ریال
1 سال
570,000 ریال
1 سال
570,000 ریال
1 سال
.mobi
890,000 ریال
1 سال
890,000 ریال
1 سال
890,000 ریال
1 سال
.co.ir
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.ac.ir
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.net.ir
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.org.ir
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.gov.ir
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.sch.ir
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.id.ir
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains